behandeling

Energetische onbalans, klachten, symptomen en werkwijze

De eerste keer dat u komt wordt er een uitgebreide intake gedaan. Er wordt niet alleen ingegaan op uw klachten en symptomen, ik stel u ook een aantal algemene vragen met betrekking tot uw lichamelijk en geestelijk functioneren. Hierdoor kan ik mij een beeld vormen van de energetische (dis)balans, die mogelijk aan uw klacht ten grondslag ligt.

Chinese Geneeswijze

acupunctuur behandelingIn de Chinese Geneeswijze wordt de diagnostiek aangevuld met het voelen van de pols en kijken naar de tong. Hierdoor wordt belangrijke aanvullende informatie gekregen over uw energiehuishouding en de toestand van de organen.
Door middel van de testen met Bioresonantie kan ik, indien nodig, aanvullende informatie krijgen over eventuele onderliggende oorzaken van uw klachten

Behandeling

Na de intake bespreek ik mijn bevindingen met u en doe ik een voorstel voor een behandelplan. Als u hiermee akkoord gaat kunnen de behandelingen starten.
Elke behandeling begint met een gesprek: hoe is het de afgelopen tijd gegaan, wat is het effect geweest van de vorige behandeling? Daarna bespreken we welke behandeling voor die dag nodig of gewenst is.
Bij de acupunctuurbehandeling blijven de naalden ongeveer 20 minuten op hun plaats (bij kinderen korter). Sommige mensen voelen de “Qi” (energie) stromen. Hoe meer u zich hieraan over kunt geven, des te beter de behandeling werkt.

Bioresonantie

Bij een Bioresonantie behandeling is het verloop hetzelfde, met uitzondering dat er geen naalden worden gezet. U ligt op een therapiemat. Sommige mensen voelen wat lichte tintelingen. De behandeling wordt als ontspannend ervaren.
Het effect van een behandeling is bij iedereen anders. Dat komt omdat ieders energetische balans – en de verstoring hiervan – uniek is. Bij de ene persoon zijn na één behandeling de klachten voor 50% of meer verminderd. Bij de ander knapt eerst de totale energie op, en daarna worden pas de specifieke klachten minder.

Na 3 à 4 behandelingen moet u het gevoel hebben dat er wat verandert, u voelt zich beter, de klachten zijn minder overheersend aanwezig. Er komt meer duidelijkheid: in plaats van een kluwen aan symptomen, kunt u nu beter aangeven wanneer u wat voelt. Dit is een teken van herstel, en u zult er gemotiveerd door raken om verder te gaan.

Soms gebeurt het, dat ondanks alle inspanningen van beide kanten, de therapie geen resultaat geeft. Dan is het beter om te stoppen met de behandeling. We bespreken dan welke andere stappen u kunt zetten om verder te komen met uw klachten.